Osobní údaje pacientů jsou zpracovány v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy a v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné legislativy. V případě Vašeho zájmu máte možnost přístupu k Vašim osobním údajům. Pokud dojde ke změně Vašich údajů nebo pokud jsou údaje nepřesné či zavádějící, můžete požadovat jejich opravu.

Jestliže chcete být ošetřován v našem zdravotnickém zařízení jste povinen nám poskytnout Vaše osobní údaje. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby. Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka.


V případě jakýchkoliv dotazů a nesrovnalostí se obracejte na lékaře.